LISTINA PRAVIC IN DOLŽNOSTI DRŽAVLJANOV IN NJIHOVIH DRUŽIN