Krvodajalska oglasna deska

Darovanje krvi

Darovanje krvi je osnovno dejanje pomoči, če želimo prispevati k zdravju širše skupnosti, zato naj poteka po strogih pravilih, ki morajo zagotavljati varnost vseh darovalcev in prejemnikov.  To se pripeti, ko vas služba za transfuzijo krvi opredeli za neprimerne na osnovi vnaprej določenih navodil.

Ministrska uredba 2. novembra 2015 je posodobil merila za darovanje krvi; s tem priporočnikom nameravamo širiti znanje o vsebini novih pravilnikov za sprejemanje krvodajalcev in novega vprašalnika.

Naslednje informacije so lahko koristno izhodišče, s katerim boste zlahka opravili predhodno samooceno o svoji ustreznosti za darovanje krvi.

Te smernice se redno posodabljajo. Potrebno je zdravniku povedati vse, kar zadeva zdravje krvodajalca, celo najbolj banalne stvari.  

 

Dostop do spletne strani Nacionalnega centra krvi - Centro Nazionale Sangue.

Vprašalnik in pogovor/zdravniški pregled

↦ Sem že mnogo let reden krvodajalec, zakaj moram torej izpolniti vprašalnik in pristati na pogovor z zdravnikom vsakič, ko nameravam darovati kri?

↦ Vprašanja so bila domišljena zaradi ocene zdravstvenega stanja, življenjskega sloga, zaužitih zdravil in potovanj, ki jih je krvodajalec opravil v obdobju od zadnjega obiska v transfuzijskem centru. Na osnovi odgovorov zdravnik odloči, ali je mogoče darovati kri v popolnoma varnih pogojih zase in za paciente. Vprašalnik predvidevata državna in evropska zakonodaja. Zakon namreč narekuje, da se anamnestičen vprašalnik uvede brez sprememb na celotnem državnem ozemlju zaradi zbiranja kliničnih in epidemioloških podatkov z ustaljenimi pristopi. Merila za izbor darovalca krvi in krvnih sestavin se upoštevajo enako in brez sprememb na celotnem državnem ozemlju zaradi poenotenja postopkov pri izbiri krvodajalca.
Darovalec krvi in krvnih sestavin mora biti primerno ocenjen pred vsakim odvzemom zaradi zdravstvene zaščite samega darovalca in zaradi zdravstvene zaščite ter varnosti pacientov, ki kri prejmejo (5. člen MU z dne 2. novembra 2015).

 

↦ Če odvzeto kri pregledajo, zakaj moram izpolniti vprašalnik in opraviti pogovor z zdravnikom?

↦ Transfuzijska kri ima dandanes visoke varnostne standarde in transfuzijska služba potrebuje pomoč pri ohranjanju in
izboljšanju teh standardov. Vse odvzeme krvi virusno testirajo vključno s testom za HIV, hepatitis B in C ter sifilis, a obstaja obdobje, ki ga imenujemo “časovno okno”, med katerim testi, ki jih opravimo na morda pravkar okuženi osebi, okužb ne pokažejo.
Če bi v takšnem primeru kri posredovali pacientu, bi sicer darovana kri lahko prenesla bolezen tudi v primeru negativnih testov in ob odsotnosti znakov okužbe v trenutku darovanja. Zaradi tega sta skrbna izpolnitev vprašalnika in odkrit pogovor z zdravnikom bistvena vidika darovanja krvi.
Postavke varne transfuzije so tri:
• izbira krvodajalca;
• pregledi odvzete krvi;
• postopki onesposabljanja virusov (slednji so običajni pri zdravilih, ki izvirajo iz krvnih sestavin, a so še malo razširjene in eksperimentalne le na labilnih sestavinah krvi, kot so plazma, krvne ploščice oziroma trombiciti in rdeče krvničke ali eritrociti).

 

↦ Zakaj nam med pogovorom postavljajo osebna vprašanja?

↦ Pomembna sestavina izbora se osnuje na identifikaciji oseb, ki predstavljajo večje tveganje pri prenosu okužb, ki se
prenašajo s krvjo. Zaradi zagotavljanja varnosti pri transfuziji je tem osebam prepovedano darovati kri.
Navedena preverjanja, ponavljamo, predvidevajo zakonske določbe. Včasih se ljudje ne zavedajo, da so nekatera vedenja rizična za zdravje in jih podcenjujejo. Mnogokrat na nekatera tveganja pozabimo, zato jih je treba ponovno priklicati v spomin.

 

↦ Zakaj moram prebirati toliko razlag, preden darujem kri?

↦ Informativno gradivo, vprašalnik ozdravstvenem stanju in vse listine morajobiti napisane v italijanskem jeziku ob veljavnosti pravic narodnih manjšin, ki jih predvideva zakonodaja. Krvodajalec mora dokazati dejansko sposobnost branja in razumevanja informativnega gradiva, vprašalnika in ostala prejeta besedila.

 

Ločevanje plazme

Kaj pomeni ločevanje plazme? Ločevanje plazme pomeni odvzem zgolj plazme z vračanjem darovalcu drugih krvnih sestavin. 

Kako ločimo plazmo? Plazmoaferezo izvajamo z napravo, ki s filtri ločuje celice in zadrži krvno sestavino, ki jo potrebujemo, hkrati pa vrača ostale sestavine.

Količina odvzete plazme in premor med odvzemi: Zgornja zakonsko določena meja znaša 730 ml ob vsakem odvzemu:
• najkrajši dovoljeni premor med dvema odvzemoma plazme ali med enim darovanjem plazme in enim darovanjem polne krvi je 14 dni;
• med odvzemom krvi in odvzemom plazme mora premor trajati en mesec;
• če je vrednost hemoglobina med 115 g/l in 125 g/l (za ženske) ali med 125 g/l in 135 g/l (za moške), mora premor trajati 90 dni.

Kdo lahko daruje plazmo? Plazmo smejo darovati vsi moški in vse ženske v starosti od 18 do 60 let, ki tehtajo vsaj 50 kg. Smejo darovati tudi osebe, ki nimajo zadostne vrednosti hemoglobina za navadno darovanje krvi, in kdor boleha za mediteransko anemijo pod pogojem, da je sicer zdrav in ima zadovoljive dostope v žile dovodnice (vene). Dodatnim pogojem morajo zadostiti osebe, ki pristanejo na zaporedne programe ločevanja plazme.

Koliko traja postopek ločevanje plazme? Odvzemanje plazme traja približno 50 minut.

Primernost

Splav ↦ Splavila sem otroka (prostovoljno ali naravno). Smem darovati kri?

↦ Ženske, ki so splavile (prostovoljno ali naravno), so začasno razrešene darovanja krvi za obdobje šestih mesecev. Naknadno bodo spet primerne za darovanje polne krvi in plazme.

 

Akupunktura ↦ Pravkar so me zdravili z akupunkturo. Smem darovati kri?

↦ Seveda, a pod pogojem, da so bili uporabljeni sterilizirani pripomočki za enkratno uporabo (uporabi in odvrzi hkrati z zdravnikovo izjavo). Če ni zagotovljena enkratna uporaba ali ni gotovo, da so bili uporabljeni takšni pripomočki, ste primerni za odvzem krvi šele po štirih mesecih po zadnjem akupunkturnem postopku.

 

Alkohol ↦ Pijem prekomerno/ Spil sem precej alkoholnih napitkov, preden sem se javil za odvzem krvi. Jo smem darovati?

↦ Kronično pitje alkohola je vzrok za trajno neprimernost darovanja. Morebitno pitje alkoholnih pijač v urah pred odvzemom krvi povzroči poleg omejenega razumevanja vprašanj in sposobnosti darovanja tudi možnost, da se odvzeta kri zavrže zaradi negativne naknadne analize. Tega ukrepanja seveda niso deležni krvodajalci, ki pijejo alkoholne pijače v zmernih količinah (npr. kdor spije kozarec vina med obroki).

 

Naravno dojenje ↦ Otroka naravno dojim. Smem darovati kri?

↦ Ni priporočljivo darovati kri v obdobju dojenja, kajti nekatere krvne sestavine so bistvene tudi za hranjenje otroka (npr. železo). Vsekakor pa mora miniti šest mesecev od poroda.

 

Alergije ↦ Imam alergijo. Smem darovati kri?

↦ Odgovor je pritrdilen, če ni alergičnih simptomov; je pa negativen v času pojavnosti alergije (npr. v primeru alergičnega prehlada ali podobnih simptomov). Ko gre za težke alergije zaradi zdravil, se darovanje prekine za vsaj dva meseca od zadnjega alergičnega pojava.

 

Angina ↦ Imel sem nekaj bolečin na območju srca. Smem darovati kri?

↦ Zaradi varovanja zdravja in zaradi varnostnih ukrepov ste trajno neprimerni za darovanje krvi.

 

Antibiotiki ↦ Zaužil sem antibiotike. Smem darovati kri?

↦ Če se antibiotiki jemljejo za ukrepanje proti obstoječi infekciji, se mora zdravstveno stanje najprej povsem ustaliti. Zaužitje antibiotikov se mora nehati vsaj petnajst dni pred odvzemom krvi.

 

Zdravila proti depresiji ↦ Jemljem zdravilo proti depresiji. Smem darovati kri?

↦ Jemanje zdravil proti depresiji je običajno vzrok za prekinitev darovanja krvi. Če hipnotične snovi in anksiolitike jemljemo le občasno in je telesno počutje dobro, se ponavadi sme tudi darovati kri. Posvetujte se z zdravnikom, ki bo posredoval podatke o ustreznosti vašega darovanja.

 

Aritmija ↦ Imel sem pojave srče aritmije. Smem darovati kri?

↦ Obstaja veliko oblik aritmije in posledično tudi več načinov zdravljenja; umesten je pogovor z zdravnikom v krvodajalskem centru zaradi preverjanja primernosti odvzema krvi.

 

Aspirin ↦ Zaužil sem aspirin oziroma zdravila proti vnetjem. Smem darovati kri?

↦ Da, če se počutite dobro, če je minilo vsaj pet dni in je izginilo slabo počutje, zaradi katerega ste vzeli zdravilo, a potrebno je obvestiti zdravnika, kajti krvnih ploščic, ki so prisotne v odvzeti krvi, ni mogoče uporabiti, medtem ko bodo redno uporabljene rdeče krvničke in plazma. Zato ne bo mogoče izvesti afereze krvnih ploščic: aspirin (acitelsalicilna kislina) namreč preprečuje funkcije krvnih ploščic.

 

Spolna dejavnost ↦ Obstaja morda kakšna spolna dejavnost, ki onemogoča darovanje krvi

↦ Če meniš, da si se na kakšen način okužil/a z nezaščiteno spolno dejavnostjo, krvi ne smeš darovati. Varne spolne prakse1 so bistvene za preprečitev okužbe z virusom HIV in drugimi boleznimi, ki se prenašajo preko spolnih dejavnosti.
Vsekakor tudi varne spolne prakse1 niso 100% učinkovite, zato smernice transfuzijskih dejavnosti narekujejo prekinitev v trajanju vsaj štirih mesecev za osebe, ki so imele spolne odnose (hetero ali homoseksualne: genitalne, oralne ali analne vrste) z neznanimi in/ ali rizičnimi osebami, drogiranimi, prostitutkami ali osebami, ki so se izkazale kot pozitivne na pregledih za hepatitis ali HIV.

1 Uporaba kondoma je bistvenega pomena za preprečevanje okužbe z virusom HIV in drugimi spolno prenosljivimi boleznimi. Vsekakor tudi kondom ni 100% učinkovit. Službene smernice transfuzijskega centra narekujejo premor najmanj 4 mesecev za osebe, ki so imele hetero ali homoseksualne odnose (genitalne, analne, oralne) z neznanimi in/ali rizičnimi osebami, uživalci mamil, prostitutkami ali osebami, katerih testi za hepatitis ali HIV so bili pozitivni.

 

Kirurgija ↦ V bližnji prihodnosti imam v programu kirurški poseg. Smem darovati kri?

↦ Če imate napovedan kirurški poseg v prihodnjih mesecih, bibilo koristno, da ne darujete krvi, če tvegate, da izgubite mnogo krvi zaradi kirurškega posega. Po kirurškem posegu je obdobje prekinitve darovanja krvi odvisno od številnih dejavnikov. Med njimi je tudi vrsta bolezni, zaradi katere ste bili operirani, vrsta posega in obdobje, ki je potrebno za ponovno vračanje v normalno stanje. Na splošno velja, da mora preteči najmanj sedem dni v primerih manjših posegov in štirje meseci v primeru težjih kirurških operacij.

 

Holesterol ↦ Jemljem zdravila za znižanje holesterola v krvi. Smem darovati kri?

↦ Predpisana zdravila za znižanje holesterola v krvi preprečujejo bolezni srčnega ožilja in ne vplivajo na primernost odvzema krvi. Vsekakor pa velja, da osebe z že prisotnimi težavami na srčnem ožilju ne smejo darovati krvi zaradi lastne varnosti in varnosti svojega zdravja.

 

Pregled debelega črevesa in krvnih žil ↦ Opravil sem pregled debelega črevesa. Smem darovati kri?

↦ Seveda, a preteči morajo štirje meseci od pregleda. Sicer pa je pomembno, da seznanimo zdravnika, ki preverja krvodajalce z vzrokom, zaradi katerega je bil opravljen pregled na črevesu, ter z izidom samega pregleda.

 

Zdravljenje zob ↦ Pravkar sem bil pri zobozdravniku. Smem darovati kri?

↦ Če gre zgolj za čiščenje in plombiranje, je kri mogoče darovati po 48 – 72 urah. V primeru izruvanja zob ali njihove namestitve je mogoče darovati kri 7 dni po izruvanju, če ni bila predpisana terapija z antibiotiki. V tem primeru je primerno počakati dva tedna po koncu zdravljenja. V primeru kostne vsaditve in večjega operacijskega posega je mogoče darovati kri po štirih mesecih.

 

Sladkorna bolezen ↦ Imam sladkorno bolezen. Smem darovati kri?

↦ Mogoče je, če ni zapletov z boleznijo in če je sladkorna bolezen pod nadzorom s predpisano dieto ali zdravili skozi prebavila. Če pa je treba vnašati inzulin zaradi uravnovešanja sladkorja v krvi, je prekinitev darovanja krvi dokončna.

 

Črevesna zgaga ↦ Imel sem črevesno zgago. Smem darovati kri?

↦ Črevesna zgaga se pojavi zaradi različnih vzrokov; navadno je treba počakati petnajst dni po umiritvi stanja. Potrebno je preverjati primernost odvzema s pristojnim zdravnikom.

 

Mamila ↦ Je mogoče darovati kri, čeprav sem zaužil mamila?

↦ Odvisno je od vrste mamila in od načina jemanja. Če vnašanjesnovi, ki jih ni predpisal zdravnik, poteka skozi žile dovodnice, je dovolj enkratno vbrizganje za dokončno prekinitev. V primeru občasne uporabe kanabisa je mogoče darovati kri deset dni po zadnji uporabi (v prid zdravja vsekakor priporočamo, da se izogibate inhalacij toksičnih snovi in ne kadite).

 

Hemoglobin ↦ Moj zdravnik pravi, da imam nizko stopnjo hemoglobina/imam anemijo. Smem darovati kri?

↦ Hemoglobin je protein, ki vsebuje železo. Nahaja se v rdečih krvničkah in njegova vloga je, da prenaša kisik po telesu. Pomanjkanje železa je najpogostejši vzrok za nizko stopnjo hemoglobina. Služba za transfuzijo krvi opravi pred vsakim darovanjem odvzem kaplje krvi z vbodom v prst, čemur sledi analiza in izbere le tiste krvodajalce, ki imajo sprejemljivo vrednost hemoglobina. Za odvzem polne krvi morajo vrednosti biti naslednje: najnižja vrednost za moške je 135 g/l, za ženske pa 125 g/l. Za odvzem plazme pa velja: najnižja vrednost za moške 125 g/l, za ženske 115 g/l. Če je bila ugotovljena anemičnost ali so pregledi krvi pokazali nizko stopnjo hemoglobina, je umestno obvestiti domačega zdravnika, da postavi diagnozo, svetuje morebitna zdravljenja in preloži darovanje krvi.

 

Hepatitis ↦ Imam hepatitis. Smem darovati kri?

↦ Hepatitis je vnetje jeter, ki ga povzroči okužba (npr. virus hepatitisa A ali B) ali pa je vzrok neznan. V primeru prebolelega hepatitisa, tudi če je bil odpravljen, ste naprošeni, da obvestite zdravnika, ki bo opravil nekaj dodatnih raziskav in ocenil primernost darovanja krvi. Vsekakor, če ste zboleli zaradi virusa B in/ali C, ste dokončno neprimerni za darovanje krvi.

 

↦ Živim v stiku z osebo, ki je pozitivna glede virusa hepatitisa B/C. Smem darovati kri?
↦ V primeru daljšega in običajnega sobivanja z osebo, tudi če ni spolni partner, ki je nosilka HbsAb (hepatitis B) in/ali HCV (hepatitis C), ste začasno neustrezni za obdobje 4 mesecev po zaključku sobivanja2. Čeprav je krvodajalec cepljen, v primeru priložnostnega sobivanja z osebo, čeprav ni spolni partner, ki je pozitivna na HbsAg in/ali HCV, velja začasna neustreznost za obdobje 4 mesecev po zaključku sobivanja. Veljavnost tega predpisa tudi za cepljene osebe je posledica dejstva, da v nekaterih primerih (sicer maloštevilnih) cepljene ne zaščiti popolnoma cepljene osebe. 

2 Kot priložnostno sobivanje se smatra obdobje šestih mesecev, čeprav v presledkih, v zadnjih dveh letih. Premor traja štiri mesece od zadnjega dne zadnjega sobivanja.

 

Pregled krvi in krvni izvidi ↦ Zakaj mi ne dodatno pregledajo krvi, če tako zaprosim ali če mi pregled predpiše zdravnik?

↦ Krvodajalec je zdrava oseba in če domači zdravnik povprašujepo pregledu krvi, pomeni, da nekaj sumi, zaradi česar je primerno, da krvodajalec krvi ne daruje. Ministrski odlok z dne 2. novembra 2015 jasno določa, da redni krvodajalec mora vsako leto na pregled krvi za tiste analize, ki jih predvideva odlok. Zdravnik, ki je zadolžen za izbor darovalcev, včasih predpiše izvedbo dodatnih primernih kliničnih in laboratorijskih raziskav pod pogojem, da so namenjene preverjanju primernosti za darovanje. Dodatna preverjanja so predpisana le z namenom, da se oceni ustreznost darovanja krvi.

↦ Zakaj mi ne pošljejo po elektronski pošti izvidov o pregledih, ki so bili opravljeni ob odvzemu krvi?

↦ Zaščita zasebnosti krvodajalca: dostavo rezultatov diagnostičnih pregledov izvaja osebje, ki je zadolženo za obravnavno osebnih podatkov v skladu z veljavno zakonodajo. Izročitev izvidov poteka po navodilih, ki jih predvideva zakonodaja (DPCM z dne 8. avgusta 2013), ki pa ne dovoljuje dostave preko osebne elektronske pošte.

 

Starost ↦ Na kateri način vpliva starost na mojo sposobnost darovanja krvi?

↦ Kri je mogoče darovati od 18. do 65. leta starosti. Če je zdravje dobro, oseba ne jemlje zdravil in je elektrokardiogram v redu, je mogoče darovati do 70. leta starosti (3 odvzemi na leto) v skladu z zdravnikovim mnenjem. Novi krvodajalec se lahko prijavi od 18. do 60. leta starosti in tudi do 65. leta v skladu z zdravnikovim mnenjem.

 

Zdravila ↦ Katera so zdravila, ki vplivajo na prekinitev darovanja krvi?

↦ Odvisno je od zdravila in predvsem od bolezni, zaradi katere mora oseba jemati zdravilo. Predvsem bolezen lahko vpliva na sposobnost darovanja. Če glede tega obstajajo kakšni dvomi, svetujemo, da vprašate zdravnika.
Če poenostavimo, lahko trdimo, da:
1. mora pred odvzemom krvi preteči15 dni od zadnjega jemanja antibiotikov ali kortizona;
2. jemanje antistaminov ne preprečuje darovanja krvi;
3. kdor jemlje zdravila ACE-inibitorje, je primeren tudi za aferezo;
4. od zadnjega jemanja zdravila Prostide in/ali Roaccutane mora preteči 1 mesec;
5. zdravila proti visokemu krvnemu pritisku ne preprečujejo darovanja krvi, če je krvni pritisk v arterijah pod nadzorom;
6. občasno jemanje aspirinov ali drugega zdravila, ki vsebuje acetilsalicilno kislino preprečuje odvzem
krvnih ploščic;
7. jemanje zdravila Neotigason narekuje dokončno prekinitev darovanja krvi.

 

Železo (visoke vrednosti) ↦ Družinski zdravnik pravi, da imam visoko stopnjo železa v krvi.
Smem darovati kri?

↦ Služba za transfuzije skupaj z družinskim zdravnikom bosta preverila morebiten vzrok za navedeno vrednost, preden boste sprejeti za krvodajalca.

 

Železo (nizke vrednosti) ↦ Družinski zdravnik pravi, da je vrednost železa v moji krvi nizka. Smem darovati kri?

↦ Železo je osnovna hranilna snov za proizvodnjo hemoglobina. Nizka stopnja železa je najpogostejši vzrok za nizke stopnje hemoglobina. Če imate nizko stopnjo železa (hkrati ali brez nizkega hemoglobina) je primerno preveriti vzroke zaradi ustreznega ukrepanja in popravka vrednosti. Slednje lahko vključuje terapijo zamenjave železa in/ali takšno spremembo v prehranjevanju, da zaužijete več železa; preverjanje dolgotrajnih ali skritih krvavitev, ki povzročajo kronično izgubo železa (kot npr. obilne menstruacije pri ženskah ali želodčni čir oziroma čir na dvanajsterniku). Če vrednosti hemoglobina to omogočajo, svetujemo darovanje plazme.

Funkcionalnost jeter ↦ Pregledi kažejo, da imam previsoke ALT (test o jetrni funkcionalnosti). Ko se vrednosti ALT vrnejo v normalno stanje, smem darovati kri?

↦ Da. Če se vrednosti ALT (test jetrne funkcionalnosti) vrnejo na normalno raven (9 – 60 IU/l), je kri mogoče darovati. Vsekakor bi morali s svojim zdravnikom preveriti in razumeti spremenjene vrednosti in posledično ukrepati.

 

Gastroskopija ↦ Opravil sem gastroskopijo. Smem darovati kri?

↦ Smete, a morajo preteči 4 meseci od pregleda. Spomnite se, da izročite izvide pregleda zdravniku transfuzijskega centra (in morebitne histološke analize, če so bile opravljene).

 

Glavkom ↦ Diagnoza kaže, da imam glavkom; ali smem nadaljevati z darovanjem krvi?

↦ Da, saj ni omejitev, a pod pogojem, da je glavkom redno pod nadzorom.

 

Velika Britanija ↦ Ne morem darovati krvi, ker sem prebival v Veliki Britaniji v obdobju 1980 – 1996. Kdaj bo v prodaji test za bolezen norih krav?

↦ Čeprav se število primerov CJD (oblika bolezni “norih krav“ v človeku) v Veliki Britaniji niža, in glede na to, da ne obstaja test za preverjanje, ni znano maksimalno inkubacijsko obdobje. V tem trenutku ne obstajajo zaupanja vredni pregledni testi, če pa bodo v prodaji ali se bo menjala zakonodaja, bo o tem javnost nemudoma obveščena.

 

Nosečnost ↦ Sem noseča. Smem darovati kri?

↦ Nosečnice so začasno izvzete od darovanja krvi zato, da se izognejo vsakršnemu stresu v sebi in zarodku. Prekinitev naj traja še 6 mesecev po porodu, da poteče ustrezen čas za ponovno pridobitev rezerv železa. Po nosečnosti je dovoljeno darovati le polno kri ali plazmo za predelavo krvnih pripravkov.

 

Herpes na spolovilih ↦ Imel/a sem herpes na spolovilih. Smem darovati kri?

↦ Seveda, a pod pogojem, da ni bolezensko stanje še prisotno. Morebitne rane, ki izvirajo iz časovno bližnjega pojava, je treba oskrbeti in posušiti.

 

Ustnični herpes ↦ Herpes imam na ustnicah. Smem darovati kri?

↦ Ne smete, če je herpes svež. Morebitne sveže razpoke je potrebno oskrbeti in posušiti.

 

Srčni infarkt ↦ Imel sem srčni infarkt, a sedaj se dobro počutim. Smem darovati kri?

↦ Zaradi zaščite vašega zdravja in za vašo varnost niste več primerni za darovanje krvi.

 

Gripa ↦ Prebolel sem gripo. Smem darovati kri?
↦ Če ste zboleli za gripo ali njej podobno bolezen z vročino, smete darovati kri dva tedna po ozdravitvi.

 

Premor med odvzemi krvi ↦ Vsakih koliko mesecev smem darovati kri?

• vsake 3 mesece med enim in drugim odvzemom polne krvi;
• 1 mesec med odvzemom krvi kot take in odvzemom
plazme/krvnih ploščic;
• 14 dni med odvzemom plazme /krvnih ploščic in naslednjim
odvzemom.

 

Levkemija ali limfom ↦ Prebolel sem levkemijo ali limfom; sedaj sem zdrav. Smem darovati kri?

↦ Ne. Tudi že ozdravljene osebe po levkemiji ali limfomu ne morejo darovati krvi.

 

Malarija ↦ Prebolel sem malarijo, sedaj sem zdrav; rodil sem se in živel na območju z malarijo; potoval sem po območjih, koder je malarija endemična. Smem darovati kri?

• osebe, ki so živele 6 ali več mesecev na endemičnem območju v kateremkoli trenutku svojega življenja, lahko darujejo plazmo za pridobivanje krvnih pripravkov, ne smejo pa darovati polne krvi ali krvnih ploščic;
• osebe, ki so imele malarijo, osebe, ki so imele vročične napade zaradi neopredeljenih vzrokov, ki pa so spominjali na malarijo, in sicer med obiski na področju z malarijo ali med 6 naknadnimi meseci po zaključenem obisku smejo darovati plazmo za pridobivanje krvnih pripravkov, ne pa polne krvi ali krvnih ploščic;
• asimptomatični obiskovalci območja z malarijo lahko darujejo polno kri 12 mesecev po povratku domov; plazmo za pridobivanje krvnih pripravkov pa po 6 mesecih.

 

Avtoimunske bolezni (na ščitnici Hashimoto, celiakija). ↦ Diagnoza kaže, da imam avtoimunsko bolezen. Smem darovati kri?

↦ Smejo darovati bolniki s celiakijo, z dieto brez glutin, in darovalci z avtoimunsko boleznijo, ki je prisotna le v enem organu.

 

Kronične bolezni (na primer lupus, vnetje debelega črevesa z ulkusom, kronični bronhitis, slabo delovanje ledvic itd.) ↦ Odkrili so mi kronično bolezen. Smem darovati kri?

↦ Ne, osebe s kroničnimi boleznimi ne smejo darovati krvi.

 

Menstruacija ↦ Imam mesečno perilo. Smem darovati kri?

↦ Pri veliki večini žensk menstruacija ne vpliva na sposobnost darovanja krvi.

 

Mononukleoza ↦ Pred kratkim sem se okužil z mononukleozo. Smem darovati kri?

↦ Smete darovati šele 6 mesecev po ozdravitvi.

 

Osteoporoza. ↦ Opravil sem pregled o gostoti kosti, ki je potrdil osteoporozo. Smem darovati kri?

↦ Če diagnoza potrjuje osteoporozo, smete darovati polno kri ali plazmo.

 

Teža ↦ Koliko moram tehtati, če darujem kri?

• Darovanje polne krvi in odvzem njenih sestavin s pomočjo afereze: več kot 50 kg.
• Odvzem več sestavin z odvzemom rdečih krvničk: več kot 60 kg.
• Odvzem več sestavin z dvojnim odvzemom rdečih krvničk: več kot 70 kg.

 

Piercing ↦ Pravkar sem opravil piercing. Ali smem še darovati kri?

↦ V primeru piercinga ali prebadanja ušesnih mešičkov je mogoče darovati kri šele 4 mesece po opravljenem postopku.

 

Kontracepcijska tabletka ↦ Jemljem kontracepcijsko tabletko. Smem darovati kri?

↦ Da. Jemanje kontracepcijske tabletke (ustna kontracepcija) nima negativnih učinkov na darovanje krvi.

 

Krvni pritisk ↦ Jemljem zdravila proti visokemu krvnemu pritisku. Smem darovati kri?

↦ Smemo darovati kri ob jemanju zdravil za urejanje krvnega pritiska, če je le-ta pod ustreznim nadzorom in je ustaljen ter se ne pojavljajo vzporedni učinki, ki bi izvirali iz samega zdravila. Zdravilo proti visokemu krvnemu pritisku je treba zaužiti tudi na sam dan darovanja krvi.

 

Prehlad ↦ Prehlajen sem. Smem darovati kri?

↦ Za varnost prejemnika krvi ne smemo darovati krvi, dokler nismo povsem zdravi. Za normalno osebo nepomembni virusi (npr. virus prehlada) lahko povzročijo resne posledice v prejemnikih s šibkim imunskim sistemom (npr. pacienti s transplantacijo).

 

Sifilis ↦ V preteklosti sem bil okužen s sifilisom. Smem darovati kri?

↦ Ne. Prepoved darovanja je dokončna, saj je sifilis bolezen, ki se prenaša s krvjo in spolnimi odnosi.

 

Dokončna odpoved ↦ Kdo ne bo smel nikoli darovati krvi?

↦ Krvi ne sme darovati:
• kdor je pozitiven po pregledu virusa HIV;
• kdor ima ali je imel hepatitis B;
• kdor ima ali je imel hepatitis C;
• kdor ima ali je imel sifilis;
• kdor je vbrizgal v ožilje mamila ali zdravila, ki jih ni predpisal zdravnik ali zobozdravnik.

 

Tetoviranje ↦ Pravkar sem se tetoviral. Smem darovati kri?

↦ Kdor se je tetoviral, je primeren za darovanje krvi šele 4 mesece po opravljenem postopku. Enako velja za kozmetično henné tetoviranje.

 

Koliko traja odvzem krvi ↦ Koliko traja odvzem krvi?

↦ Darovanje polne krvi traja zgolj 7 – 12 minut, a treba si je vzeti tudi čas za izpolnitev vprašalnika, zdravniški pregled in za počitek ter oddih. Za vašo varnost svetujemo, da po darovanju krvi počivate 15 minut zato, da se zmanjša nevarnost padca v nezavest.

Odvzem plazme traja okrog 45 minut. Odvzem krvničk traja približno 60 minut.

 

Laboratorijski testi ↦ Katere preglede opravijo? Je mogoče prositi za dodatna preverjanja?

↦ Za vsako odvzeto količino krvi se izvajajo naslednja preverjanja:
• krvna skupina;
• hemogram;
• test za sifilis, hepatitis B in C ter HIV;
• testi NAT za preverjanje prisotnosti virusov.

Poleg tega se enkrat letno izvajajo pregledi za preverjanje primernosti darovalca krvi:
• glikemija;
• kreatinanemija;
• trigliceridi;
• holesterol;
• feretin;
• elektroforeza proteinov.

Pristojna služba posreduje krvodajalcu laboratorijske izvide z navadno pošto v roku enega meseca od odvzema krvi. Svetujemo, da izvide pokažete družinskemu zdravniku. Ne izvajajo se pregledi, ki niso povezani z ocenjevanjem primernosti krvodajalca. Morebitne zakasnitve je treba pripisati poštni službi.

 

Transfuzije krvi ↦ Prejel sem transfuzijo krvi. Smem darovati kri?

↦ V primeru transfuzije traja premor do darovanja krvi 4 mesece. Če je transfuzija potekala v Veliki Britaniji, je prekinitev darovanja dokončna.

 

Rak ↦ Imel sem raka, sedaj pa sem zdrav. Smem darovati kri?

↦ Ne. Veljavna zakonodaja ne omogoča darovanja krvodajalcev s prebolelim rakom. Sprejeti je mogoče le darovalce s prebolelim bazocelularnim karcinomom ali s karcinomom na tilniku ali materničnem vratu po odpravi neoplazije.

 

Cepljenje ↦ Ali smem darovati kri po cepljenju (katerekoli vrste, vključno s cepljenjem proti gripi)?

↦ Odvisno od vrste cepiva.
• V primeru cepiv, ki jih pridobimo iz žive/oslabljene/rekombinantne osnove, ki navadno ne vplivajo na odobritev darovanja krvi, traja premor 48 ur. Slednja zaobjemajo:
davico, gripo (bodisi sezonsko gripo kot tudi H1N1), hepatitis A, hepatitis B, meningokoke, oslovski kašelj, pneumokoke, vročino Q, tetanus, papiloma viruse, TBE in druge.
• V primeru cepiv proti hepatitisu traja premor 7 dni.
• V primeru cepiv izdelanih na živi ali ublaženi osnovi traja premor 4 tedne. Ta cepiva so proti jetiki (BCG), ošpicam, mumpsu, otroški paralizi (skozi usta), rumeni mrzlici, leptospirozi, tifusu in paratifusu (skozi usta).

 

Potovanja ↦ Potoval sem v tujini. Koliko časa ne smem darovati krvi?

↦ Potovanja na območja, na katerih je prisotno tveganje okužbe,ki jih prenašajo žuželke ali druge živali, lahko povzročijo nesimptomske posledice, ki se lahko prenašajo ob transfuziji krvi.

• Velja dokončna prepoved po bivanju šestih mesecev, čeprav v presledkih, v Veliki Britaniji v letih 1980 – 1996.

• Premor do izvedbe serumskega testa za preverjanje Chagasove bolezni za vse, ki so se rodili v Srednji ali Južni Ameriki in za darovalce/darovalke, katerih mati se je rodila na tistih območjih. Enako velja za osebe, ki so potovale po Srednji in Južni Ameriki čeprav samo enkrat v življenju (zgolj odloženo darovanje).

• Premor za obdobje 6 mesecev po potovanjih na endemična območja tropskih bolezni, če niso simptomatične.

• Premor 12 mesecev za darovanje polne krvi in 6 mesecev za plazmo za pridobivanje krvnih pripravkov po potovanjih na območja z malarijo, če ni pojav simptomatičen.

• Premor 1 meseca po potovanjih na območja s tveganimi higienskimi okoliščinami.

• Premor 28 dni po potovanjih v ZDA in Kanado in na območja, kjer je prisoten virus West Nile.

• Premor 28 dni za območja, kjer je prisoten virus Zika. Mogoča so tudi obdobja premora, ko pristojne službe opozorijo na epidemije, ki povzročajo rizična stanja za zdravje ljudi.

 

Klop ↦ Pičil me je klop. Smem darovati kri?

↦ Da, po 40 dneh, če pik ni simptomatičen . Premor traja 12 mesecev, če je vaša patologija vrste Lyme.